Nghị định hướng dẫn luật xây dựng 2003 đã đem lại kết quả gì?

Nghị định hướng dẫn luật xây dựng 2003 quy định những quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia xây dựng theo Hiến pháp và luật do Quốc hội ban hành.  Từ đó đưa ra các hướng dẫn cụ thể trong việc tuân thủ luật xây dựng.

Nghị định luật xây dựng 2003

Nghị định Luật xây dựng 2003

Tình hình xây dựng nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng 2003

Chính phủ đã ban hành 18 Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành xây dựng hướng dẫn luật xây dựng 2003 theo từng lĩnh vực sau khi luật Xây dựng 2003 được ban hành. Bao gồm các lĩnh vực: quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng, quản lý kiến trúc đô thị, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng trong hợp đồng xây dựng, thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, tư vấn nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam, quản lý nhà thầu.

Văn bản hướng dẫn luật xây dựng 2003 được ứng dụng rộng rãi

Văn bản hướng dẫn luật xây dựng 2003 được ứng dụng rộng rãi

Dựa theo quy định của Luật xây dựng, Nghị định chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ đã ban hành nhiều văn bản quy định cụ thể triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về xây dựng sao cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế theo từng địa phương. Sau khi luật xây dựng 2003 có hiệu lực xây dựng, Bộ xây dựng cùng với các bộ ngành địa phương đã tích cực thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền và tập huấn các văn bản đối với các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và người dân. 

Thông qua việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xây dựng đã giúp cho các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ các quy định của Luật Xây dựng 2003 để chủ động thực hiện. Đồng thời có thể giám sát, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các chủ thể khác tham gia hoạt động xây dựng. Song song đó công tác phổ biến, tập huấn pháp luật về xây dựng cũng đã giúp cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng nắm bắt được những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện pháp luật để có cơ sở sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hệ thống pháp luật về xây dựng ngày càng hoàn thiện hơn.

Tải văn bản nghị định luật xây dựng 2003.

Về quy hoạch xây dựng trong nghị định hướng dẫn luật xây dựng 2003

Theo luật xây dựng 2003 văn bản pháp lý quan trọng tạo ra bước đổi mới về nội dung, quy trình, phương pháp, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng, làm cơ sở để kế hoạch hóa đầu tư; là công cụ để quản lý quá trình phát triển đô thị, nông thôn, đặc biệt là các vấn đề hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở. 

Quy hoạch xây dựng thay đổi theo chiều hướng tích cực

Quy hoạch xây dựng thay đổi theo chiều hướng tích cực

Các quy định của Luật xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và cá nhân tham gia lập quy hoạch xây dựng, đã giúp cho các địa phương có cơ sở lập luận, cũng như thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng được kịp thời.

Nhìn chung, công tác quản lý quy hoạch xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực, các công tác quy hoạch, đồ án quy hoạch đã tư duy đổi mới và có tầm nhìn dài hạn, chất lượng đồ án quy hoạch ngày càng cải thiện. Nhờ vậy mà khu đô thị trên cả nước đã và đang hình thành với hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị càng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. 

 Về quản lý dự án đầu tư trong nghị định hướng dẫn luật xây dựng 2003

Các bước của giai đoạn chuẩn bị dự án và thực hiện dự án đầu tư xây dựng đã được quy định về trình tự và quản lý dự án đầu tư trong nghị định hướng dẫn luật xây dựng 2003. Để thực hiện cải cách thủ tục không cần thiết và tạo sự chủ động cho các chủ thể trong quá trình đầu tư xây dựng, các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2003 đã điều chỉnh một số nội dung, trình tự thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định luật xây dựng 2003 đã điều chỉnh trình tự thực hiện dự án xây dựng

Nghị định luật xây dựng 2003 đã điều chỉnh trình tự thực hiện dự án xây dựng

 Tùy theo tính chất và quy mô của dự án, công trình xây dựng mà có cách điều chỉnh khác nhau. Đối với dự án quan trọng quốc gia phải lập báo cáo đầu tư trước khi lập dự án đầu tư. Với công trình quy mô nhỏ đã xác định rõ mục đích, chủ trương, hiệu quả đầu tư thì không phải làm thủ tục lập dự án mà chỉ cần lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng; quy định các trường hợp thực hiện thiết kế một bước, hai bước, ba bước,… 

Bên cạnh việc đẩy mạnh quản lý đầu tư xây dựng, các văn bản thực hiện luật xây dựng 2003 quy định cụ thể trách nhiệm các chủ thể trong giai đoạn chuẩn bị dự án cũng như giai đoạn triển khai thực hiện dự án. Nhờ đó mà công tác quản lý dần đi vào nề nếp, trách nhiệm từng bước được nâng cao hơn

Quy định và hướng dẫn các hình thức quản lý dự án gồm: chủ đầu tư, thuê tư vấn quản lý dự án hoặc kết hợp cả hai để các chủ đầu tư có thể lựa chọn được mô hình quản lý dự án phù hợp.

Về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

Các văn bản hướng dẫn luật Xây dựng 2003 đã tạo hành lang pháp lý để thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng, từ khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng cho đến nghiệm thu, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.

 Nghị định hướng dẫn luật xây dựng 2003 đã quy định cụ thể về trình tự bao gồm nội dung, thủ tục, thiết kế thi công, phê duyệt thiết kế, thẩm định, công tác giám sát thi công là những yếu tố tác động lớn đến công trình. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, cũng như quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nghị định hướng dẫn luật xây dựng 2003 đã quy định cụ thể về trình tự quản lý chất lượng công trình

Nghị định hướng dẫn luật xây dựng 2003 đã quy định cụ thể về trình tự quản lý chất lượng công trình

Nhìn chung, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của các chủ thể tham gia xây dựng đã có những chuyển biến theo hướng tích cực và từng bước đi vào nề nếp. Phần lớn các chủ thể tham gia xây dựng đã có ý thức tuân thủ đúng các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nhờ đó chất lượng công trình xây dựng đã được nâng lên với các quy mô lớn, phức tạp.

Tóm lại, nghị định hướng dẫn luật xây dựng 2003 đã đem lại những thay đổi tích cực, quy định rõ các mặt cấu trúc trong xây dựng. Nghị định này hướng dẫn các quyền lợi và nghĩa vụ rõ ràng góp phần thúc đẩy ngành xây dựng đất nước phát triển hơn nữa.