Quy chuẩn luật xây dựng 2008

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng ban hành luật xây dựng 2008. Hệ thống văn bản có liên quan đều được sửa đổi hoặc ban hành mới. Cạnh đó trong quá trình áp dụng, trên thực tế nhiều vấn đề đã xuất hiện bao gồm các nguyên lý quy hoạch xây dựng mới, các vấn đề trong quản lý theo quy định xây dựng.

Quy chuẩn về nguyên lý quy hoạch mới 

Quy chuẩn về nguyên lý quy hoạch mới 

Các vấn đề tồn tại của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trong luật xây dựng 2008 

Luật xây dựng 2008 được ban hành khi có luật quy hoạch. Luật sửa đổi 37 luật liên quan đến quy hoạch nên trong nội dung có nhiều điều khoản chưa thống nhất. Các quy định mang tính hướng dẫn mà sau này đã được chỉnh sửa để đưa vào hệ thống thông tư. Bên cạnh còn có sự chồng chéo, không thống nhất với các quy định trong hệ thống văn bản pháp luật của các bộ ngành như bộ giao thông vận tải, bộ thông tin và truyền thông, bộ tài nguyên và môi trường,…

Sau khi triển khai quy chuẩn xây dựng thực tế đã xuất hiện một số vướng mắc trong việc áp dụng như thiếu công cụ kiểm soát ngưỡng phát triển đô thị, thiếu quy định kiểm soát cho các công trình cao trên 46m. Một số nội dung về đất đai đã bị loại bỏ dẫn đến việc quy hoạch quỹ đất phát triển đô thị một cách lãng phí, hoặc không đảm bảo môi trường sống tiện nghi cho đô thị.

Quy định kiểm soát độ cao của công trình cần phải rõ ràng

Quy định kiểm soát độ cao của công trình cần phải rõ ràng

Quy chuẩn luật xây dựng 2008 đưa ra các quan điểm phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, đô thị sinh thái, đô thị xanh và cơ sở hạ tầng xanh. Các tiêu chuẩn thiết kế là một trong những công cụ cho công tác thiết kế quy hoạch chủ yếu được ban hành từ giai đoạn những năm 80 của thế kỷ trước. Nhiều nội dung trong hệ thống các Tiêu chuẩn thiết kế về quy hoạch đã không còn phù hợp với hệ thống văn bản pháp quy hiện nay cũng như với bản thân Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. Trong quá trình thiết kế quy hoạch, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đôi khi được sử dụng như một tiêu chuẩn thiết kế là không phù hợp với mục đích ban đầu của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia mà chỉ là các giới hạn bắt buộc phải tuân thủ. 

Có thể bạn quan tâm:

Thông tư 26 bộ xây dựng về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Định hướng chỉnh sửa, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về luật xây dựng 2008

Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chuyển dần các nội dung phục vụ cho công tác thiết kế sang hệ thống tiêu chuẩn. Phân định rõ ràng các khái niệm về đất đai dùng trong quy hoạch xây dựng từ đó làm rõ các loại đất phải được khống chế, quản lý thông qua quy chuẩn như: đất dân dụng, đất đơn vị ở, đất công trình dịch vụ – công cộng, cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị…

Quy chuẩn quản lý công trình công cộng

Quy chuẩn quản lý công trình công cộng

Chỉ tiêu đất dân dụng được bổ sung nhằm đảm bảo việc lựa chọn quỹ đất và quy mô phát triển đô thị quá lớn, gây lãng phí quỹ đất, trong đó cân nhắc về mật độ tối ưu cho phát triển đô thị. Đối với đất công trình dịch vụ – công cộng, quy chuẩn chỉ quy định cho các công trình dịch vụ – công cộng chính có tính thiết yếu với đô thị, các công trình khác sẽ do quy hoạch xác định dựa trên yêu cầu riêng của từng đô thị. Đối với đất cây xanh, quan tâm hơn đến hiệu quả sử dụng đất cho các nhu cầu dân dụng như vui chơi giải trí của người dân trong công viên. 

Bổ sung việc phân chia các khu hiện hữu thành các khu vực có cách áp dụng quy chuẩn khác nhau để phù hợp với thực tế quản lý hiện nay. Cụ thể là: 

  • Nhóm quy hoạch những khu vực dọc các tuyến đường mới mở, khu vực tái thiết hoặc khu vực cải tạo làm tăng  thêm dân số, tầng cao có quy mô diện tích tương đương một lô đất được giới hạn các tuyến đường phân khu vực thì áp dụng các quy định như đối với các khu vực quy hoạch mới.
  • Nhóm di sản đô thị phải có nghiên cứu riêng theo đặc thù đô thị và không cần sử dụng quy chuẩn để đối chiếu.
  • Nhóm chỉ chỉnh trang chỉ làm mới cảnh quan, kiến trúc, bổ sung hạ tầng cho tiện nghi hơn không cần áp dụng quy chuẩn này.
  • Nhóm các khu vực còn lại áp dụng các nội dung quy chuẩn quy định riêng cho khu vực hiện hữu.

Tải full file quy chuẩn luật xây dựng 2008 tại đây.