Trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng là cần một văn bản quyết định diện tích xây dựng nhà ở và hạng mục được cấp giấy phép xây dựng. Để được khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư và nhà thầu cần có đủ điều kiện khởi công theo quy định.

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng là bước trước khi tiến hành thi công

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng là bước trước khi tiến hành thi công

Quy trình các thủ tục cấp giấy phép xây dựng

Theo quy định của luật xây dựng 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015 quy trình các thủ tục cấp giấy phép xây dựng bao gồm các bước sau:

Bước 1: Cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định gồm 2 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan có thẩm quyền. Thời gian làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và 13 giờ 30 phút đến 17 giờ  thứ 2 đến thứ 6, 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút thứ 7. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên bản nhận hồ sơ, với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Trước khi khởi công xây dựng cần chuẩn bị thủ tục để xin cấp phép

Trước khi khởi công xây dựng cần chuẩn bị thủ tục để xin cấp phép

Bước 3: Sau 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Uỷ ban quận huyện sẽ tổ chức thẩm định kiểm tra thực địa. Trong quá trình thẩm định cần xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng để thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Trong 5 ngày cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ với trường hợp  hồ sung bổ sung chưa đáp ứng yêu cầu. Trong 3 ngày với trường hợp đã bổ sung nhưng không đáp ứng nội dung đã thông báo. 

Bước 4: Dựa vào loại công trình, quy mô và địa điểm xây dựng có trong hồ sơ mà ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm đối chiếu điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước. Trong 12 ngày khi nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có trách nhiệm trả lời những nội dung thuộc chức năng của mình. Sau thời hạn nếu cơ quan không có ý kiến thì coi như đã đồng ý và chịu trách nhiệm. Uỷ ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào quy định để quyết định cấp giấy phép xây dựng.

Bước 5:  Trong 15 ngày khi nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

Bước 6: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận. 

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng 

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng bao gồm:

 • Bản sao hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế thi công được phê duyệt theo quy định về luật xây dựng:
 • Bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt chính;
 •  Bản vẽ mặt bằng công trình kèm sơ đồ vị trí công trình;
 •  Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng theo sơ đồ đầu nối hệ thống nước;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất theo quy định đất đai;
 • Đối với trường hợp thiết kế được cơ quan chuyên môn thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định là bản sao được cơ quan chuyên môn xây dựng thẩm định. Công trình có hầm hồ sơ phải bổ sung bản sao văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng để đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận. Công trình có công trình liền kề phải có bản cam kết chủ đầu tư đảm bảo an toàn với công trình liền kề.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Bên cạnh các tài liệu quy định, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép còn cần bổ sung thêm với các trường hợp: 

 • Bản sao kê khai năng lực, kinh nghiệm thiết kế theo mẫu, kèm bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
 • Bản sao báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế. 
 • Bản sao cam kết của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận khi xây chen và xây có hầm.

Quy định về cấp phép xây dựng nhà ở

Theo quy định tại khoản 2 điều 89 Luật xây dựng 2014 nhà ở riêng lẻ nông thôn được miễn giấy phép xây dựng nếu thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt không nằm trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử. Tuy nhiên việc xây dựng phải được đảm bảo quy định của pháp luật. 

Với một số nhà ở được quy định miễn giấy cấp phép xây dựng

Với một số nhà ở được quy định miễn giấy cấp phép xây dựng

Đối với các công trình xây dựng đơn giản như những công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị và nông thôn, những công trình nhà ở tạm… thay vì phải xin cấp giấy phép xây dựng thì cá nhân, tổ chức cần làm thủ tục thông báo xây dựng. Các loại công trình được miễn quy định về cấp phép xây dựng:  dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính , nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa .

Tuy nhiên với nhà ở riêng lẻ thì khu đô thị không thuộc đối tượng trên thì vẫn thực hiện cấp giấy phép xây dựng để đảm bảo về quy hoạch cũng như an toàn công trình.

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Căn cứ vào khoản 1 Điều 93, khoản 3 Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014, Điều 14 Thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về giấy phép xây dựng có thời hạn thì điều kiện để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

 • Chủ đầu tư tự phá dỡ công trình khi hết thời gian tồn tại trong giấy phép xây dựng, nếu không tự phá dỡ thì sẽ chịu mọi chi phí cưỡng chế.
 • Khu vực có quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước phê duyệt nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước;
 • Mục đích sử dụng đất phù hợp theo quy định, quy mô công trình được UBND quy định từng khu vực và thời hạn tồn tại theo kế hoạch đã phân định;
 • Bảo toàn được công trình và các công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng;
 • Phù hợp mục đích sử dụng đất theo quy định, phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh quy định từng khu vực và thời gian tồn tại của công trình đã được phê duyệt;

Thời hạn xây dựng của một công trình được quy định dựa trên giấy phép xây dựng

Thời hạn xây dựng của một công trình được quy định dựa trên giấy phép xây dựng

Ngoài ra với nhà ở riêng lẻ được cấp phép xây dựng có thời hạn, sau khi hết hạn mà kế hoạch vẫn chưa được thực hiện thì cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo điều chỉnh quy hoạch xây dựng và gia hạn giấy phép có thời hạn. Nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tuy được kiểm soát qua nhiều phần chứng nhận theo thời gian nhưng lại đảm bảo an toàn và tuân thủ theo quy định pháp luật. Vì vậy mà giấy phép là một phần rất quan trọng để tiến hành thi công xây dựng.