Chứng chỉ hành nghề xây dựng thật sự có cần thiết không?

Chứng chỉ hành nghề xây dựng được xem như giấy phép hoạt động, điều này yêu cầu về trình độ chuyên môn cũng như đạo đức hành nghề. Theo quy định về quản lý dự án xây dựng, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì phải có chứng chỉ hành  nghề.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng có quan trọng không?

Chứng chỉ hành nghề xây dựng có quan trọng không? (hình minh họa)

Chứng chỉ hành nghề hạng I, II, III

  • Hạng I: là chứng chỉ có trình độ đại học với chuyên ngành phù hợp. Điều kiện kinh nghiệm tham gia công việc với nội dung cấp chứng chỉ trên 7 năm. Đạt yêu cầu sát hạch về kiến thức và kinh nghiệm  liên quan lĩnh vực.
  • Hạng II: chứng chỉ với trình độ đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp. Điều kiện kinh nghiệm tham gia công việc với nội dung cấp chứng chỉ xây dựng trên 5 năm.
  • Hạng III: chứng chỉ với trình độ người có chuyên môn, có kinh nghiệm tham gia công việc với nội dung cấp chứng chỉ lớn hơn 3 năm với trình độ đại học và trên 5 năm với trình độ trung cấp và cao đẳng.

Tóm tắt điều kiện xét chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I, II, III

Tóm tắt điều kiện xét các loại chứng chỉ (hình minh họa)

Nguyên tắc xác định thời gian kinh nghiệm của các hạng chứng chỉ hành nghề là tổng thời gian cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp. Với cá nhân chưa đủ thời gian kinh nghiệm theo quy định sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng trước đó có bằng cao đẳng, trung cấp đã tham gia hoạt  động xây dựng thì vẫn xét cấp chứng chỉ hạng II, III.

Tại sao cần có chứng chỉ này?

Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng: “ Thông tin năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng”. 

Cần có chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quy định của pháp luật

Cần có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật (hình minh họa)

Chứng chỉ hành nghề xây dựng không phải là giấy chứng nhận về trình độ chuyên môn hành nghề. Chứng chỉ này được cấp cho những người đã qua đào tạo và những người hành nghề lâu năm. Đó cũng là công cụ để nâng cao trình độ chuyên môn, cập  nhập những thông tin tiến bộ khoa học- kỹ thuật và các quy định về lĩnh vực hành nghề xây dựng.

Theo quy định tại khoản 1 điều 33 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về năng lực, tổ chức cá nhân tham gia xây dựng phải được cơ quan Nhà nước thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề khi tham gia hoạt hoạt động xây dựng theo quy định.   

Như vậy, đây là loại chứng chỉ cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật khi bước vào tham gia hoạt động xây dựng.

Thông tin thi cấp chứng chỉ

Việc thi chứng chỉ hành nghề sẽ được thực hiện theo hình thức làm trắc nghiệm trong vòng 30 phút. Trong đề thi gồm 10 câu hỏi về pháp luật và 15 câu chuyên môn liên quan đến lĩnh vực nghề xây dựng. Tất cả các câu hỏi đều được chọn ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm.

Phần mềm thi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm thi trắc nghiệm cấp chứng chỉ hành nghề

Kết quả đạt yêu cầu thi chứng chỉ phải trên 80 điểm trong tổng 40 điểm pháp luật và 60 điểm chuyên môn. Với trường hợp đạt trên 32 điểm kiến thức pháp luật thì được miễn thi kiến thức chuyên môn.

Để tham gia thi sát hạch mỗi cá nhân cần nộp 1 bộ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ bao gồm:

  • Đơn xin cấp chứng chỉ và 2 ảnh 4×6
  • File chứa ảnh chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn
  • File chứa ảnh bản chính bản kê khai kinh nghiệm bản thân được địa phương công chứng
  • File chứa ảnh bản chính hợp đồng trong lĩnh vực hoạt động xây dựng  mà cá nhân đã tham gia.

Trình tự thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ 

.Trong vòng 3 ngày sau khi tổ chức thi, hội đồng chịu trách nhiệm tổng hợp và thông báo kết quả để các đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đến các cá nhân. Kết quả thi sát hạch sẽ được bảo lưu trong vòng 6 tháng kể từ ngày thi bắt đầu. 

Sau 3 ngày kể từ khi có quyết định cấp chứng chỉ, cơ quan sẽ phải gửi văn bản đề nghị đến bộ xây dựng. Kết hợp đăng tải thông tin cá nhân về năng lực hoạt động xây dựng lên trang thông tin điện tử.

Mặt sau của chứng chỉ hành nghề xây dựng

Mặt sau của chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chi phí sát hạch được thực hiện theo quy định của bộ xây dựng.  Lệ phí cấp chứng chỉ được thực hiện theo Điều 4 Thông tư 172/2017/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính. Tất cả các cá nhân xin cấp chứng chỉ bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ nộp phí. Và tất cả các trường hợp thì phí và lệ phí sẽ không được hoàn trả.

Tóm lại việc sở hữu chứng chỉ hành nghề xây dựng là rất quan trọng với người hoạt động trong ngành. Điều này đáp ứng cho bản thân, thực hiện ngành xây dựng lẫn đảm bảo theo quy định của sở xây dựng.